คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 4 อัตรา

 2 เม.ย 2562    4,352 ครั้ง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-25 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,220 บาท (1 อัตรา)
- ปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- พนักงานปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป  เงินเดือน 17,060 บาท (1 อัตรา)
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- พนักงานปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษาฯ  เงินเดือน 17,060 บาท (1 อัตรา)
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ วิทยากาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- พนักงานบริการฝึมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) เงินเดือน 9,470 บาท (1 อัตรา)
-วุฒิม.3 มีใบขับขี่ประเภท 2 สาธารณะ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2-25 เมษายน 2562  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร