คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน

 1 ธ.ค 2561    4,283 ครั้ง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายปฏิบัติการ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 17,060 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต:เกษียณก่อนกำหนด
3. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
4.  หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
5.  หากมีประสบการณ์ด้านงานแผนและงบประมาณ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6.  หากมีความสามารถด้านการสร้างระบบงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5394-0970

ประกาศรับสมัคร