คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักวิจัย

 6 มี.ค 2562    2,349 ครั้ง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักวิจัย 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มีนาคม 2562

รายละเอียด
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักวิจัย 1 อัตรา
เปิดรับสมัครนักวิจัย 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน ๒๔,๐๐๐ บาท (วุฒิปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน ๓๗,๐๐๐ บาท (วุฒิปริญญาเอก)

คุณสมบัติ
- มีคุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตรสุขภาพ สถิติประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๕๐  ขึ้นไป

- คะแนนภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนนสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน (paper-based) หรือ ๑๙๖ คะแนน (computer-based) หรือ ๘๐ คะแนน (internet-based) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า ๖.๐

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มีนาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ทางเว็บไซต์ (ลิงค์)