คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 1 มี.ค 2562    2,724 ครั้ง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-14 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ชื่อตำแหน่ง:  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์  ชั้น 3  อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 6-14 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 045-353226

ประกาศรับสมัคร