คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

 6 พ.ย 2561    2,635 ครั้ง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ด่วน..!!!! รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) คณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และ นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. (ศูนย์รังสิต)

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการสมัครงาน
ประกาศการเปิดสอบ TU-STEP เพื่อมีผลการสอบ(ผ่านการสอบไม่จำกัดคะแนน) และใช้เป็นเอกสารในการสมัครงาน รายละเอียดเพิ่มเติมการสมัครสอบ http://litu.tu.ac.th/2016/th/steps-th

ประกาศเปิดสอบ SMART for WORK เพื่อใช้ผลคะแนนผ่านที่ 50 คะแนนจาก 100 คะแนน เพื่อใช้ผลคะแนนในสมัครงาน รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2P5g0mT

สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2986-9213 ถึง 9 ต่อ 7316 ถึง 8

ประกาศรับสมัคร