คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

 8 ก.ค 2562    2,103 ครั้ง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. นักการภารโรง 1 อัตรา เงินเดือน: 8690 บาท
- มีวุฒิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป .6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (เพศหญิง)

2. คนงาน 1 อัตรา เงินเดือน: 8690 บาท
- มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม .3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (เพศหญิง)

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2562 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 081-2604488

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัครนักการภารโรง | ลิงค์สมัครคนงาน