คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานธุรการ

 3 ก.ค 2562    2,655 ครั้ง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ พณิชยการ บัญชี การตลาด การจัดการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กรกฎาคม 2562 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 081-2604488

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร