คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 31 ม.ค 2562    2,606 ครั้ง

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14060 บาท (รวมค่าตอบแทนอื่น)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นซึ่งเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-7428-7518

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร