คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษา

 9 ส.ค 2561    4,452 ครั้ง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 12,060 บาท (รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาและ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด  อ่าน  เขียน  ได้ดี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7428-7518

ประกาศรับสมัคร