คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน

 28 ต.ค 2561    2,767 ครั้ง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการการศึกษาฯ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 17,060 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5394-4483

ประกาศรับสมัคร