คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 8 อัตรา

 30 ก.ค 2562    3,305 ครั้ง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10270 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาต่อประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษาวิชาสามัญไม่น้อยกว่า 1 ปี

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณะ ชั้น 2 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร 0 5394 4412

ประกาศรับสมัคร