คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา

 3 ก.พ 2562    7,174 ครั้ง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงาน
1. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,330 บาท รับสมัครถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562

2.พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทางการแพทย์ (ช่างทันตกรรม) จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,410 บาท รับสมัครถึง 1 มีนาคม 2562

3.พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,290 บาท รับสมัครถึง 18 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรับสมัคร