คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 9 ก.ย 2562    2,074 ครั้ง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์     
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น Microsoft Office, Adobe Photoshop เป็นต้น
4. มีทักษะในการประสานงานและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี สามารถจัดทำรายงานการประชุมและจัดทำข้อมูลสรุปผลเพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหารได้
5. หากมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและมีผลสอบการวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC หรือ IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ตุลาคม 2562
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.02-200-7572

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร