คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

 1 พ.ย 2561    2,765 ครั้ง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (ปริญญาตรีทุกสาขา)
2. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต หรือที่เกี่ยวข้อง)
อัตราเงินเดือน (สอบถาม)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-5446-6666 ต่อ 3425 หรือ 1040

ประกาศรับสมัคร