คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 7 พ.ค 2562    3,459 ครั้ง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ การเงิน วิทยาศาสตร์

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤษภาคม 2562
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 081-2604488

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์รับสมัคร