คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

 1 ส.ค 2562    2,222 ครั้ง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 สิงหาคม 2562
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 081-2604488

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์รับสมัคร