คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องทดลอง

 11 ต.ค 2561    7,552 ครั้ง

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องทดลอง 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งสังกัดภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประจำห้องทดลอง สังกัดภาควิชาการจัดการศัตรูพืช 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(ด้านการจัดการศัตรูพืช) หรือสาขาวิชาโรคพืช หรือสาขาวิชาจุลชีววิทยท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ในวันราชการ โทร 0-7428-6026 ถึง 7

ประกาศรับสมัคร