คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 9 มิ.ย 2562    12,867 ครั้ง

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 8,760.- บาท และเงินสมทบจากสมาคมศิษย์เก่าคณะฯ จำนวน 4,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มิถุนายน 2562  ในวันราชการ โทร 074-286026

ประกาศรับสมัคร