คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.มหาสารคาม รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 6 ก.พ 2562    4,136 ครั้ง

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
อัตราเงินเดือน: 11,680 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4397-0753

ประกาศรับสมัคร