คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษา

 11 ม.ค 2561    2,287 ครั้ง

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษา 1อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มกราคม2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา 1อัตรา
อัตราเงินเดือน:15000บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
2.มีประสบการณ์การวิจัยด้านการกําจัดหรือใช้ประโยชน์จากของเสียชุมชนหรืออุตสาหกรรม
3.มีทักษะการออกแบบและวางแผนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
4.สามารถเขียนรายงานการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษได้

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมชั้น3 อาคารคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.0-7428-6805 ทุกวันทําการ ระหว่างเวลา9.00-16.00น. ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครปิดรับสมัครเวลา15.00น.

ประกาศรับสมัคร