การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส่วนกลาง) รับสมัครลูกจ้าง จำนวน 2 อัตรา

 5 ก.พ 2562    3,501 ครั้ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส่วนกลาง) รับสมัครลูกจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ตำแหน่ง ลูกจ้างบัญชีจำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 12690 บาท สังกัด แผนกตรวจจ่ายต่างประเทศ กองตรวจจ่าย ฝ่ายการเงิน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.สาขาบัญชี

2 ลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 12690 บาท สังกัด แผนกตรวจจ่ายต่างประเทศ กองตรวจจ่าย ฝ่ายการเงิน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช. สาขาบัญชี การเลขานุการ พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกงานแต่งตั้งบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล อาคาร LED ชั้น 16 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รับสมัคร 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรับสมัคร