การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้)รับสมัครลูกจ้างบัญชี PEA-Shop

 10 พ.ค 2562    19,198 ครั้ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) ยะลา รับสมัครลูกจ้างบัญชี PEA-Shop 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้)
ชื่อตำแหน่ง: ลูกจ้างบัญชี PEA-Shop 1 อัตรา เงินเดือน 12690 บาท
- ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการลูกค้า (PEA Shop) อ.ควนกาหลง จ.สตูล
- (อายุไม่เกิน 30 ปี)
-ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาด้านบัญชี คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด พาณิชยการ เลขานุการ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมLED 2 อาคาร 3 ชั้น 6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ยะลา) ตั้งแต่วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร 073 - 262700 ต่อ 10970 , 10971

ประกาศรับสมัคร