การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างสัญญาจ้าง 24 อัตรา

 30 พ.ค 2562    8,606 ครั้ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างสัญญาจ้าง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-21 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1
1. ลูกจ้างบัญชี 13 อัตรา (ลำพูน แม่ฮ่องสอน แม่ริม แม่สาย เกาะคา จอมทอง เทิง เชียงคำ เชียงดาว ดอกคำใต้ แม่แตง เวียงป่าเป้า)
- ปวช. สาขาบัญชี หรือ ปวส.สาขาบัญชี คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี เงินเดือน 12690 บาท

2. ลูกจ้างพัสดุ 1 อัตรา (พะเยา)
- ปวช. สาขาบัญชี พาณิชยการ การจัดการโลจีสติกส์ หรือ ปวส.สาขาบัญชี การเงินและการธนาคาร การจัดการโลจีสติกส์ เงินเดือน 12690 บาท

3 ลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 10 อัตรา (แม่ฮ่องสอน แม่สาย เกาะคา เทิง จอมทอง เชียงคำ ดอกคำใต้ แม่จัน เวียงป่าเป้า)
- ปวช. สาขาบัญชี เลขานุการ พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ปวส.สาขาคอมพิวเตอร์ การตลาด บัญชี การเลขานุการ การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการโลจีสติกส์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เงินเดือน 12690 บาท
(อ่านเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคาร 3 ชั้น3 ห้องนพบุรีนครพิงค์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร 0-5324-1018 ต่อ 10002

ประกาศรับสมัคร