การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครลูกจ้างสัญญาจ้าง 72 อัตรา

 6 ก.ค 2562    15,399 ครั้ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครลูกจ้างสัญญาจ้าง 72 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 (ภาคกลาง) ในตำแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี

การไฟฟ้าเขต 1 อยุธยา ภาค 3 สมัครได้ที่ การไฟฟ้าเขต 1 อยุธยา ภาค 3 โทร.0-3524-1142 ต่อ 10970-72
1. ลูกจ้างช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 10 อัตรา
- บรรจุ พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, ปราจีนบุรี, สระบุรี, ปทุมธานี
- เพศชาย อายุ 18-30 ปี สูง 160 หนักไม่ต่ำกว่า 50 วุฒิปวช. หรือ ปวส. สาขาไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2. ลูกจ้างช่าง (สำนักงาน) 3 อัตรา
- บรรจุ พระนครศรีอยุธยา, ปราจีนบุรี, นครนายก
- วุฒิปวช. หรือ ปวส. สาขาไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3. ลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
- บรรจุ ปราจีนบุรี
- วุฒิปวช. หรือ ปวส.สาขาการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. ลูกจ้างพัสดุ 6 อัตรา
- บรรจุ พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, ปราจีนบุรี, สระบุรี, นครนายก, สระแก้ว
- วุฒิปวช. หรือ ปวส.สาขาการบัญชี พาณิชยการ โลจีสติกส์

5. ลูกจ้างบัญชี 1 อัตรา
- บรรจุ ปราจีนบุรี
- วุฒิปวช. หรือ ปวส.สาขาการบัญชี

การไฟฟ้าเขต 2 ชลบุรี ภาค 3 สมัครได้ที่ การไฟฟ้าเขต 2 ชลบุรี ภาค 3 โทร.0-3845-5291
1. ลูกจ้างช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 26 อัตรา
- บรรจุ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง
- เพศชาย อายุ 18-30 ปี สูง 160 หนักไม่ต่ำกว่า 50 วุฒิปวช. หรือ ปวส. สาขาไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2. ลูกจ้างช่าง (สำนักงาน) 3 อัตรา
- บรรจุ ชลบุรี
- วุฒิปวช. หรือ ปวส. สาขาไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3. ลูกจ้างพัสดุ 3 อัตรา
- บรรจุ ชลบุรี จันทบุรี
- วุฒิปวช. หรือ ปวส.สาขาการบัญชี พาณิชยการ โลจีสติกส์

4.  ลูกจ้างบัญชี PEA SHOP 1 อัตรา
- บรรจุ ชลบุรี
- วุฒิปวช. หรือ ปวส. ทุกสาขา

การไฟฟ้าเขต 3 นครปฐม ภาค 3 สมัครได้ที่การไฟฟ้าเขต 3 นครปฐม ภาค 3 โทร.0-3433-9140 ต่อ 10970 หรือ 10971
1. ลูกจ้างช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 13 อัตรา
- บรรจุ นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร
- เพศชาย อายุ 18-30 ปี สูง 160 หนักไม่ต่ำกว่า 50 วุฒิปวช. หรือ ปวส. สาขาไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2. ลูกจ้างช่าง (สำนักงาน) 4 อัตรา
- บรรจุ นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี
- วุฒิปวช. หรือ ปวส. สาขาไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3. ลูกจ้างบัญชี PEA SHOP 1 อัตรา
- บรรจุ กาญจนบุรี
- วุฒิปวช. หรือ ปวส. ทุกสาขา

วิธีการรับสมัคร
1) ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานในตำแหน่ง และเขตพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ ที่กำหนด สามารถกรอก
ข้อมูลผ่านช่องทาง G๐ogle Form เพื่อรับใบสมัครได้ที่ (ตลอด 24 ชม.)
https://forms.gle/qJGXv9ZnyNMAArmu9 การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3
https://forms.gle/y8mZQv1LwTiYTRsC9 การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3
https://forms.gle/847X1WHyfwwX3mjCA การไฟฟ้าเขค3 (นครปฐม) ภาค 3

เมื่อสมัครสร็จเรียบร้อยจะมี URLให้ดาวนโหลดใบสมัครให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วนำมา<br>
ส่งด้วยตนเองที่สำนักงานการไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค3, การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3, การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค3 (หน่วยงนที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดลือก) ตั้งแต่วันที่ 8- 10 กรกฎาคม 2562

ประกาศรับสมัคร