การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม รับสมัครลูกจ้าง จำนวน 17 อัตรา

 10 ส.ค 2561    10,861 ครั้ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม รับสมัครลูกจ้าง จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-16 สิงหาคม 2561

1. ลูกจ้างช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) รูปแบบกะ 4 อัตรา
- เพศชาย อายุ 18-30 ปี
- ปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
- ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้า หรือช่างไฟฟ้า

2. ลูกจ้างช่าง 3 อัตรา
- เพศชาย อายุ 18-30 ปี
- ปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
- ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้า หรือช่างไฟฟ้า

3. ลูกจ้างช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 3 อัตรา
- **รับสมัครลูกจ้างเหมาในสังกัด**

4. ลูกจ้างช่าง 5 อัตรา
- **รับสมัครลูกจ้างเหมาในสังกัด**

5. ลูกจ้างพัสดุ 1 อัตรา
- **รับสมัครลูกจ้างเหมาในสังกัด**

6. ลูกจ้างบัญชี PEA SHOP  1 อัตรา
- **รับสมัครลูกจ้างเหมาในสังกัด**

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-16 สิงหาคม 2561 โทร.0-3433-9140 ถึง 5 ต่อ 10970 หรือ 10971

ประกาศรับสมัคร