การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้าง 6 อัตรา

 10 ส.ค 2561    5,735 ครั้ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้าง จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-16 สิงหาคม 2561

1. ลูกจ้างช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 3อัตรา (อยุธยา,เสนา,หนองแค)
- เพศชาย อายุ 18-30 ปี
- ปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
- ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือช่างไฟฟ้า

2. ลูกจ้าง PEA SHOP 1 อัตรา (รังสิต)
- ปวช. สาขาการบัญชี  หรือ
- ปวส. สาขาการบัญชี

3. ลูกจ้างช่าง 2 อัตรา (สระบุรี)
- **รับลูกจ้างเดิม ในสังกัด**

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-16 สิงหาคม 2561 โทร.0-3524-1142 ต่อ10970,10972

ประกาศรับสมัคร