การยางแห่งประเทศไทยสาขาเดชอุดม รับสมัครพนักงานควบคุมยานพาหนะ

 6 มิ.ย 2562    1,741 ครั้ง

การยางแห่งประเทศไทยสาขาเดชอุดม รับสมัครพนักงานควบคุมยานพาหนะ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-14 มิถุนายน 2562

รายละเอียด ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานควบคุมยานพาหนะ จำนวน 1 อัตรา (สาขาเดชอุดม)
อัตราเงินเดือน: 9,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: เพศชาย (อายุ 22-35 ปี) วุฒิม.3 ขึ้นไป และมีใบขับขี่รถยนต์ ประเภท 1 ขึ้นไป

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกงานธุรการและพัสดุ การยางแห่งประเทศไทยสาขาเดชอุดม ตั้งแต่วันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร