การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (ขอนแก่น) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

 11 พ.ค 2562    5,549 ครั้ง

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (ขอนแก่น) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-17 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ช่างโยธา 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 14,160 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 2-17 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์: 0-4323-7358 ต่อ 10

ประกาศรับสมัคร