การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา

 14 พ.ค 2562    7,085 ครั้ง

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ช่างโยธา 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 14,160 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์: 0-7720-0517

ประกาศรับสมัคร