กอ.รมน.รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา

 8 เม.ย 2562    7,471 ครั้ง

กอ.รมน.รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในตำแหน่ง เสมียน สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในกองทัพบก (อัตราสิบเอก) จำนวน 10 อัตรา รับเงินเดือนระดับ ป.1 ชั้น 13.5 (8610 บาท**ไม่รวมค่าครองชีพ) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

1. รับสมัครจากพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) สังกัดสำนักงานปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงภายในกองทัพบก และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จำวน 5 อัตรา
2. รับสมัครจากทหารกองหนุนหรือบุคคลเรือน (ชาย) จำนวน 3 อัตรา
3. รับสมัครจากบุคคลเรือน (หญิง) จำนวน 2 อัตรา

* รายละเอียดอื่น ๆ ตามประกาศรับสมัคร ฯ *

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 เมษายน 2562 ในเวลาราชการ ณ ชั้น 1 อาคารรื่นฤดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัคร