กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค รับสมัครผู้ประสานงานโครงการ

 11 ก.ค 2562    5,523 ครั้ง

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค รับสมัครผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 4-15 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ประสานงานโครงการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านสาธารณสุขศาสตร์ สุขศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มพัฒนาความร่วมมือในประเทศและระหว่างประเทศ กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค อาคาร 10 ชั้น 5  โทร. 02-590-3987 ตั้งแต่วันที่ 4-15 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร