กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 31 อัตรา

 9 เม.ย 2562    3,712 ครั้ง

กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-28 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 อัตรา เงินเดือน 15790 บาท
2. พนักงานวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา เงินเดือน 15790 บาท
3. พนักงานส่งเสริมกิจการตลาด 2 อัตรา เงินเดือน 15790 บาท
4. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 15790 บาท
5. พนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 12,040 บาท
6. นายช่าง (ทุกประเภท) ช่างก่อสร้าง 1 อัตรา เงินเดือน 12,040 บาท
7. นายช่าง (ทุกประเภท) ช่างก่อสร้าง 2 อัตรา เงินเดือน 9,910 บาท
8. นายช่าง (ทุกประเภท) ไฟฟ้า 2 อัตรา เงินเดือน 9,910 บาท
9. ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ทุกประเภท) ช่างประปา 2 อัตรา เงินเดือน 9,200 บาท
10. ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ทุกประเภท) ช่างก่อสร้าง 1 อัตรา เงินเดือน 9,200 บาท
11. ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ทุกประเภท) ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 9,200 บาท
12. ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ทุกประเภท) ช่างเหล็ก 2 อัตรา เงินเดือน 9,200 บาท
13. พนักงานบันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 9,910 บาท
14. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เงินเดือน 9,910 บาท
15. พนักงานทั่วไป 5 อัตรา เงินเดือน 9,200 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารกองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร (ตลาดนัดจตุจักร) ตั้งแต่วันที่ 7-28 เมษายน 2562 (หยุดวันจันทร์-อังคาร) โทร.0-2272-4270 หรือ 0-2272-4271

ประกาศรับสมัคร