กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

 7 เม.ย 2562    4,330 ครั้ง

กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-30 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา เงินเดือน 11,680 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
2. พนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 7,620 บาท
3. ช่างทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 6,910 บาท
4. พนักงานรักษาความสะอาด 4 อัตรา เงินเดือน 6,910 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ขามเรียง) ตั้งแต่วันที่ 2-30 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร