กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา

 7 ม.ค 2562    4,995 ครั้ง

กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 9 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำกองหนังสือเดินทาง
1.ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 3 อัตรา (ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต)
2.พนักงานจัดการฐานข้อมูล จำนวน 1 อัตรา (ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์)
3.พนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา (ปริญญาตรีทุกสาขา)
อัตราเงินเดือน 15000 บาท

โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัคร ที่ฝ่ายอำนวยการ กองหนังสือเดินทาง(ชั้น 3) กรมการกงสุล ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ประกาศ - 18 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ( เช้า 8.30 - 12.00 น. /บ่าย 13.00 - 16.00 น.) โทร.0-2981-7257

ประกาศรับสมัคร