กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 2 อัตรา

 2 เม.ย 2562    2,814 ครั้ง

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
1. นักวิเทศสัมพันธ์ (ป.ตรี) 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000บาท
- วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์

2. นักวิเทศสัมพันธ์ (ป.โท) 1 อัตรา เงินเดือน: 17,500 บาท
- วุฒิปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 เมษายน 2562 เว้นวันหยุดราชการ โทร. 02 942 8172 หรือ 08-4770-4886

ประกาศรับสมัคร