กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา

 4 มี.ค 2562    3,200 ครั้ง

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ เรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์และเรือสำรวจประมงมหิดลกลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึกกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จังหวัดสมุทรปราการ

1. กะลาสี 1 อัตรา เงินเดือน: 10,430 บาท  (ไม่รวมค่าครองชีพ)
-  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. พนักงานผู้ช่วยประมง 2 อัตรา เงินเดือน: 10,430 บาท  (ไม่รวมค่าครองชีพ)
-  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

3.ช่างเครื่องเรือจักรกล 1 อัตรา เงินเดือน: 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง หรือได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสองจากกรมเจ้าท่า


(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมปลาลัง ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง (บางเขน) ตั้งแต่วันที่ 11-19 มีนาคม 2562 ในวันราชการ โทร.0-2940-6559 หรือ 02562-0600 ต่อ 4615 4617 4618

ประกาศรับสมัคร