กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอนาทวีที่ 6 รับสมัครอาสารักษาดินแดน 15 อัตรา

 4 ม.ค 2562    7,009 ครั้ง

กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอนาทวีที่ 6 รับสมัครอาสารักษาดินแดน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-8 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกและบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ชื่อตำแหน่ง: อาสารักษาดินแดน 15 อัตรา
(เพศชาย) มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-8 มกราคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ประกาศรับสมัคร