กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน

 4 ม.ค 2562    4,604 ครั้ง

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน(ด้านส่งเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17060 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และมนุษยศาสตร์(จิตวิทยา)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562 (สมัครทาง E-mail)

ประกาศรับสมัคร