กองพลพัฒนาที่ 2 (นครราชสีมา) รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา

 8 ก.พ 2562    6,986 ครั้ง

กองพลพัฒนาที่ 2 (นครราชสีมา) รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)
1. เสมียน 1 อัตรา
2. ช่างเขียน 1 อัตรา
3. พลขับรถ 1 อัตรา
4. ช่างไม้ก่อสร้าง 1 อัตรา
5 เสมียนกองร้อย 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการและกำลังพลกองพลพัฒนาที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 โทร.0-4493-4701 ต่อ 21411

ประกาศรับสมัคร