กองพลทหารราบที่ 7 รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ 2 อัตรา

 8 ก.ค 2562    7,055 ครั้ง

กองพลทหารราบที่ 7 รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ (อัตราสิบเอก)
1. พลขับรถ ตอนยานยนต์ จำนวน 1 อัตรา
2. พลขับรถ หมู่ซุ่มยิง จำนวน 1 อัตรา
สัญชาติไทยแต่กำเนิด เป็นทหารกองหนุน (ชาย) หรือผู้สำเร็จการศึกษาวิชาหทาร (รด.ปี3 หรือ รด.ปี5 )
มีอายุ 22 -30 ปี- สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายกำลังพล กองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2562 ในวันเวลาราชการ โทร 0-5329-8817

ประกาศรับสมัคร