กองพลทหารราบที่ 5 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 3 อัตรา

 3 พ.ย 2561    6,937 ครั้ง

กองพลทหารราบที่ 5 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (บรรจุอัตราสิบเอก)
1. พลขับรถ 2 อัตรา
-เพศชาย อายุ 22-30 ปี วุฒิไม่ต่ำกว่าม.6

2. เสมียนกองร้อย 1 อัตรา
-เพศชาย อายุ 18-30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
(อ่านรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองร้อยกองบังคับการ กองพลทหารราบที่ 5  ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561  ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7549-5074 ถึง 8 ต่อ 45091

ประกาศรับสมัคร