กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา

 1 ส.ค 2562    5,613 ครั้ง

กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-18 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (บรรจุอัตราสิบเอก)
1. เสมียนพิมพ์ดีด จำนวน 1 อัตรา (วุฒิม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป)
2. พลขับรถ จำนวน 2 อัตรา (วุฒิม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป)
3. ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 2 อัตรา  (วุฒิปวช.สาขาช่างยนต์)
รับเฉพาะทหารกองหนุน เพศชาย อายุระหว่าง 22-30 ปี

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารราบที่ 15 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 5-18 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ  โทร. 073-424-0-21 โทร.ทบ. 43711-2

ประกาศรับสมัคร