กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 4 อัตรา

 13 มิ.ย 2561    6,867 ครั้ง

กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-30 มิถุนายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (บรรจุในอัตราสิบเอก)
1. เสมียนพิมพ์ดีด จำนวน 1 อัตรา (วุฒิม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป)
2. พลขับรถ จำนวน 2 อัตรา (วุฒิม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป)
3. พลวิทยุโทรเลข จำนวน 1 อัตรา  (วุฒิม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป)
รับเฉพาะทหารกองหนุน เพศชาย อายุระหว่าง 22-30 ปี

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารราบที่ 15 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 18-30 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ  โทร. 073-424-0-21 โทร.ทบ. 43711-2 หรือโทร. 094-950-1265

ประกาศรับสมัคร