กองพลทหารปืนใหญ่ รับสมัครทหารกองหนุนสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 12 อัตรา

 27 พ.ย 2561    6,376 ครั้ง

กองพลทหารปืนใหญ่ รับสมัครทหารกองหนุนสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-26 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครกองหนุน (ชาย) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน บรรจุอัตราสิบเอก
1. เสมียน จำนวน 6 อัตรา
2. พลขับรถ จำนวน 5 อัตรา
3. ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.2531 –2543)

2.2 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.2.1 สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 แล้ว
2.2.2 เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 แล้ว (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำปลดหรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด)

2.3 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
** อ่านเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร**

สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 25-26 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร