กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 30 อัตรา

 3 ม.ค 2562    5,645 ครั้ง

กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 30 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (บรรจุในอัตราสิบเอก)
1. พลขับรถ จำนวน 14 อัตรา
2. เสมียนพิมพ์ดีด 4 อัตรา
3. เสมียนกองร้อย 2 อัตรา
4. ช่างยานยนต์ล้อ 1 อัตรา
5. พลวิทยุโทรศัพท์ 1 อัตรา
6. ช่างยานยนต์สายพาน 1 อัตรา
7. เสมียนธุรการกองร้อย 1 อัตรา
8. ช่างยานยนต์ 1 อัตรา
9. นายสิบจ่ายรถ 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในเวลาราชการ โทร.0-2243-0200 ถึง 19 ต่อ 92480

ประกาศรับสมัคร