กองบิน41 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

 9 ส.ค 2561    9,425 ครั้ง

กองบิน41 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานการเงินและบัญชี1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11280บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาทางการบัญชี มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่2.00

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 41 ตั้งแต่วันที่ 23-31 สิงหาคม 2561 ในวันเวลาราชการ โทร.0-5328-1012,0-5328-1013,0-5328-1014 ต่อ 5-7053 หรือ 5-7244

ประกาศรับสมัคร