กองบิน 23 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

 24 พ.ย 2561    12,080 ครั้ง

กองบิน 23 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-12 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. พนักงานบริการ  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,430 บาท (วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือ ม.6)
2. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 13,280 บาท (วุฒิปวช. สาขางานการบัญชี)
3. พนักงานสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,430 บาท (วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือ ม.6)
4. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,430 บาท (วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือ ม.6)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกกองกำลังพล กองบัญชาการ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 3-12 ธันวาคม 2561 ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร