กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

 4 มี.ค 2562    2,325 ครั้ง

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-29 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. นักบัญชี จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท (ปริญญาตรี)

2. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 13,285 บาท (ปวส.)

3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 11,400 บาท (ปวช.)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-29 มีนาคม 2562 (สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองบัญชีภาครัฐ ชั้น 6 กรมบัญชีกลาง) โทร.0-2127-7406 หรือ 0-2127-7000 ต่อ 4664 6218

ประกาศรับสมัคร