กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 3 อัตรา

 31 พ.ค 2562    2,518 ครั้ง

กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-21 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)
1. เสมียน พัน ส.พ.กระสุน 21 จำนวน 2 อัตรา
2. เสมียน พัน สบร 21 จำนวน 1 อัตรา
ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน (เพศชาย) มีอายุ 18  ปี บริบูรณ์ ถึง 30 ปี (วุฒิม.6หรือเทียบเท่าขึ้นไป)

สมัครด้วยตนเองได้ที่กองกำลังพลกองบัญชาการช่วยรบที่1 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 4-21 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร