กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครอาสารักษาดินแดน 8 อัตรา

 11 มิ.ย 2562    3,938 ครั้ง

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครอาสารักษาดินแดน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรัรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ ทดแทนอัตราว่า จำนวน 8 อัตรา
ผู้สมัครต้องมีมีสัญญาชาติไทย เพศชาย มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่จังหวัดสุรินทร์ มีอายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

สถานที่รับสมัคร: ผู้ที่จะประสงค์สมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มงานความมั่นคง ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 ในวันเวลาราชการ โทร.044-512059

ประกาศรับสมัคร